przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdującą się pod adresem internetowym https://www.sosnowiec.sr.gov.pl/. Jest to strona internetowa Sądu Rejonowego w Sosnowcu, spełniająca wymagania BIP w zakresie publikacji treści i ich odpowiedniego oznaczenia.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.

Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn. Za obsługę zawartości i modyfikację menu odpowiada wdrożony System Zarządzania Treścią InCMS.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

  • tekstu,
  • załączników w postaci plików do pobrania,
  • zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Aby usprawnić przeglądanie potrzebnych danych, Biuletyn został wyposażony w moduł wyszukiwania,  zainstalowany w górnym pasku nagłówka na stronie głównej. Wyszukiwarka ta przeszukuje jedynie zasoby niniejszego Biuletynu. Aby dotrzeć do potrzebnej informacji należy wpisać słowo kluczowe, kojarzące się z informacjami, które chcą Państwo znaleźć, np: "komornik" lub "opłaty", oraz kliknąć „Szukaj”, lub wcisnąć klawisz „Enter”.  System wyszukiwawczy skieruje Państwa do działu, gdzie znajdują się interesujące Państwa informacje.

Biuletyn zawiera również informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania niniejszej strony.

W szczególności informacje te obejmują:

  • statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP,
  • dane osób upoważnionych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu, które odpowiadają
  • za treści zamieszczane na stronach BIP, 
  • rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów do systemu BIP,
  • instrukcję obsługi BIP.

Rejestr zmian strony Instrukcja obsługi BIP

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:20:49
Aktualizacja publikacji
Lalik Rajmund 2016-01-26 14:16:52
Wytworzenie publikacji
Lalik Rajmund 2016-01-26 14:16:49
Zatwierdzenie
Lalik Rajmund 2016-01-26 14:16:49
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
15381