przesuń do treści
BiP

Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Budynek Sądu Rejonowego w Sosnowcu

Aktualnosci

zdjęcie aktualności
2020-06-24

Informacja o dniach wolnych w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR R.Z. 37/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 12 grudnia 2019r. dot. ustalenia wymiaru i organizacji czasu pracy w 2020r.
zdjęcie aktualności
2020-06-12

Wykaz spraw, które będą rozpoznawane w I Wydziale Cywilnym w dniach od 15.06.2020r. do 19.06.2020r.

Informujemy, że dane zawarte w wykazie mogą ulec zmianie wobec powyższego prosimy o telefoniczne potwierdzenie aktualności zamieszczonego wykazu spraw w Biurze Obsługi Interesantów ( tel. 32 296 18 04) lub sekretariatach poszczególnych wydziałów.
grafika jednostki nagrzędne

Jednostki nadrzędne

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Sąd Apelacyjny w Katowicach
www.katowice.sa.gov.pl
Sąd Okręgowy w Katowicach
www.katowice.so.gov.pll
grafika dostęp do informacji

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

zobacz więcej - dostęp do informacji publicznej
Drukuj
Liczba odwiedzin
286918