Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP i WWW Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
Ostatnia zmiana: 2018-10-19 14:32:29
Redaktor: Mucha Katarzyna
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian - wykaz
Data Redaktor Element Opis
2018-10-19 14:32:29 Mucha Katarzyna Kdr. 11-110-1101-13-18 - lista os II etap konkursu.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:03:12 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 6 - oświadczenie grupa kapitałowa.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:02:38 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 5a - oświadczenie o spełnieniu warunków SIWZ.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:02:13 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:01:49 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 4 - wykaz osób.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:01:26 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 3 - informacja o wykonanych zamówieniach (wykaz usług).pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:00:57 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 2 - wrór umowy.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 14:00:33 Mucha Katarzyna 158 - Załącznik Nr 1 - formularz ofertowy.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 13:59:55 Mucha Katarzyna 158 - SIWZ.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2018-10-18 13:59:17 Mucha Katarzyna 158 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OG 3-35-1-18.pdf Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku