przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Numery rachunków

NIP SĄDU: 644-22-85-149

Numery kont na które należy dokonywać wpłat:

  • dochody budżetowe (grzywny, opłaty i koszty sądowe)
  • wpłaty z tytułu: opłaty od pozwu, opłaty od zażalenia,
  • wpis sądowy, opłata od nabycia spadku i inne vbb 

Uwaga: prosimy o dokonywanie wpłat na konta mikrorachunków dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne wydziały:

Wpłaty do spraw będących we właściwości
 I Wydziału Cywilnego
59 1010 0055 2763 0041 1100 0001
Wpłaty do spraw będących we właściwości
II Wydziału Cywilnego
32 1010 0055 2763 0041 1100 0002
Wpłaty do spraw będących we właściwości
III Wydziału Karnego
05 1010 0055 2763 0041 1100 0003
Wpłaty do spraw będących we właściwości
IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
75 1010 0055 2763 0041 1100 0004
Wpłaty do spraw będących we właściwości
V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
48 1010 0055 2763 0041 1100 0005
Wpłaty do spraw będących we właściwości
VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
21 1010 0055 2763 0041 1100 0006
Wpłaty do spraw będących we właściwości
IX Wydziału Karnego
37 1010 0055 2763 0041 1100 0009
Wpłaty do spraw będących we właściwości
X Wydziału Wykonywania Orzeczeń
10 1010 0055 2763 0041 1100 0010
  • sumy na zlecenie
  • wpłaty z tytułu zaliczka na wynagrodzenie dla biegłego
  • zaliczka na wynagrodzenie dla kuratora 

21 1010 1212 3065 0613 9800 0000

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2015r. rachunek bankowy dotyczący – sum depozytowych, wpłat z tytułu: kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych, czynszów (postanowienie sądu) o numerze 04 1030 1508 0000 0008 1627 1002 przestaje być aktywny.

Od dnia 01 stycznia 2015r w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu obowiązywały będą nowe numery rachunków bankowych dotyczące wpłat z następujących tytułów:

  • sumy depozytowe, wpłaty z tytułu:
  • kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych, czynszów (postanowienie sądu):

PLN   93 1130 1017 0021 1000 7190 0004

USD   66 1130 1017 0021 1000 7190 0005

EUR   50 1130 1017 0021 1000 7190 0002

CHF   77 1130 1017 0021 1000 7190 0001

GBP   23 1130 1017 0021 1000 7190 0003

Od dnia 01 stycznia 2015r. wpłaty z powyższych tytułów należy wpłacać tylko i wyłącznie na wskazane rachunki bankowe.

Zgodnie z zapisem  art. 83a Ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2015r. sumu depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.  W zwiazku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych  NIE BĘDĄ REALIZOWANE w Kasie Sądu.

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM  oraz  POMOC  POSTPENITENCJARNA

Od dnia 1 marca 2016r. wpłaty z tytułu nawiązek i świadczeń na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej należy wpłacać na nr konta bankowego:

74 1130 1091 0003 9097 8420 0001

 

Rejestr zmian strony Numery rachunków

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 10:17:34
Aktualizacja publikacji
Mucha Katarzyna 2018-06-22 13:35:06
Wytworzenie publikacji
Mucha Katarzyna 2018-06-22 13:35:01
Zatwierdzenie
Mucha Katarzyna 2018-06-22 13:35:01
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
50804