Sąd Rejonowy w Sosnowcu

R.Z. 9/16

Zarządzenie Nr R.Z. 9/16 Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie  godzin urzędowania Sądu  Rejonowego w Sosnowcu w tym Kasy Sądu  

Na podstawie § 40 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” (Dz.U. Nr  poz. 2316 z 30.12.2015r.) ustalam

               1. Godziny urzędowania Sądu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                  a) w poniedziałki od 7.30 do 18.00;    

                                  b) od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30;

             

              2. Godziny  przyjęć interesantów przez sekretariaty sądowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                a) w poniedziałki od godz. 7.30 do godz. 18.00    

                                b) od wtorku do piątku od godz. 7.30 – 15.30

       

             3. Godziny urzędowania Kas Sądu:                     

                 a) w poniedziałki :

 • budynek ul.1-go Maja 19                     od godz. 9.00 do godz. 15.00       

                                                                             (przerwa  w godz. 11.30-11.45)

 • budynek Kaliska 7                               od godz. 8.00 do godz. 17.30

                                                                             ( przerwa w godz. 10.30-10.45  oraz  15.30-15.45)                  

                 b) we wtorki :

 • budynek ul.1-go Maja 19                    od godz. 9.00 do godz. 15.00       

                                                                             (przerwa  w godz. 11.30-11.45)

 • budynek Kaliska 7                               od godz. 8.00 do godz. 15.00

                                                                            ( przerwa w godz. 10.30-10.45 )                            

                 c) w środy :

 • budynek ul.1-go Maja 19                    od godz. 9.00 do godz. 15.00       

                                                                              (przerwa  w godz. 11.30-11.45)

 • budynek Kaliska 7                               od godz. 8.00 do godz. 15.00

                                                                             ( przerwa w godz. 10.30-10.45 )                               

                d) w czwartki:

 • budynek ul.1-go Maja 19                     od godz. 9.00 do godz. 15.00       

                                                                             (przerwa  w godz. 11.30-11.45)

 • budynek Kaliska 7                               od godz. 8.00 do godz. 15.00

                                                                             ( przerwa w godz. 10.30-11.00 )                       

                e) w piątki:

 • budynek ul.1-go Maja 19                    od godz. 8.00 do godz. 15.00       

                                                                             (przerwa  w godz. 11.30-11.45)

 • budynek Kaliska 7                               od godz. 8.00 do godz. 13.30

                                                                            ( przerwa w godz. 10.30-10.45 )

 

     4.Zarządzenie podlega umieszczeniu na stronie BIP Sądu Rejonowego w Sosnowcu;

     5. Z dniem wejścia w życie ninejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu  z dnia 6.04.2010 nr R.Z 11/10.

     6. Powyższe zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                        -/ na orginale właściwe podpisy/-

Redakcja strony: R.Z. 9/16

 • Podmiot udostępniający informację:Sąd Rejonowy w Sosnowcu
 • Pierwsza publikacja: Chmielewska Alina 2016-02-28 20:54:33
 • Aktualizacja publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:06:45
 • Wytworzenie publikacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:06:43
 • Zatwierdzenie informacji: Katowice IntraCOM 2016-04-13 12:06:43
Liczba odwiedzin: 1132