przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Dane statystyczne

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2020

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z działalności komornika

Sprawozdania statystyczne za rok 2019

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z działalności komornika

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2019

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z działalności komornika

Sprawozdania statystyczne za rok 2018

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdranie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z działalności komornika

Sprawozdania statystyczne za rok 2017

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20W Sprawozdanie w sprawach dot. ksiąg wieczystych

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom23 Sprawozdanie z działalności komornika

 

Sprawozdania statystyczne za rok 2016

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S20W Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-kom 23 Sprawozdanie z działalności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

Sprawozdania statystyczne za rok 2015

MS-S1 Sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 Sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej

MS-S7 Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S11/12 Sprawozdanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S18 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich

MS-S20W Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-kom 23 Sprawozdanie z czynności komornika

MS-S40 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rejestr zmian strony Dane statystyczne

Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Sosnowcu
Pierwsza publikacja
Lalik Rajmund 2016-01-22 12:04:43
Aktualizacja publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-29 21:48:45
Wytworzenie publikacji
Chmielewska Alina 2020-07-29 21:48:39
Zatwierdzenie
Chmielewska Alina 2020-07-29 21:48:39
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4330