Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Zakres działania

Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i ustawy z dnia 27.07.2001: Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r Nr 98, poz.1070 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2007r. Nr 38, poz.249) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądów powszechnych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 30.12.2003r. Nr 5, poz.22).

Właściwość terytorialna:

  • Sąd Rejonowy w Sosnowcu działa na obszarze miasta Sosnowca.

Redakcja strony: Zakres działania

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Lalik Rajmund 2016-01-22 11:57:44
  • Aktualizacja publikacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 13:51:38
  • Wytworzenie publikacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 13:51:34
  • Zatwierdzenie informacji: Lalik Rajmund 2016-01-25 13:51:34
Liczba odwiedzin: 2695