Informujemy, że nieniejsza aplikacja udostępniona przez SR Sosnowiec stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Ostatnia aktualizacja wokandy: 2021-05-17 10:00:18

E-WOKANDA

Wokanda zawiera sprawy z zkresu 30 dni przed i 30 dni po dacie aktualizacji wokand

Wybierz datę lub wydział, aby rozpocząć wyszukiwanie.