przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Zamówienia archiwalne

Postępowania prowadzone przez: BIP i WWW Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Konkurs ofert na realizację świadczenia usług organizacji i prowadzenia zajęć w Ośrodku Kuratorskim Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 2 w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną na stanowisku wychowawca i psycholog lub psychoterapeuta lub terapeuta
DSR 0007/45/16 2016-12-30
Konkurs ofert na realizację usługi w zakresie prowadzenia szatni dla stron i interesantów na powierzonych obiektach Sądu Rejonowego w Sosnowcu z możliwością prowadzenia punktu kserograficznego
OG. 2/22/224/108/16/2 2016-12-28
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób
OG. 3/35/5/16 2016-12-07
"Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków"
OG. 3/35/4/16 2016-11-07
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób
OG. 3/35/3/16 2016-11-10
Dostawa energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
OG 2/23/231/3/60/16 2016-09-16
Modernizacja węzła ciepłowniczego wraz z regulacją instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7
OG. 3/35/2/16 2016-07-15
Termomodernizacja budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu zlokalizowanego przy ul. Kaliskiej 7. Etap II ; OG 3/35/1/16 Nr ogłoszenia 108346-2016
OG 3/35/1/16 ; Nr ogłoszenia 108346-2016 2016-05-16
Dostawa energii elektrycznej do budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
OG.2/23/231/3/64/15 2015-11-16
Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2015r. pod nr : 158161-2015
OG 3/35/3/15 2015-12-01
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnieie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób wraz z usługą ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych lub przekazywanych do Banku obsługującego Zamawiającego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2015r. pod nr 289678-2015
OG 3/35/4/15 2015-11-24
usługa ochrony budynków sądu Rejonowego w Sposowcu przed zniszczeniem dewastacj, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób wraz z usługą ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych lub przekazywanych do banku obsługującego Zamawiającego
OG 3/35/4/15 2015-11-24
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu zlokalizowanego przy ul. Kaliska 7 - etap I Ogłoszenie o zamówieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 9.07.2015r. pod nr 101903-2015
OG.3/35/2/15 2015-07-23
Przystosowanie pomieszczeń parteru budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 na potrzeby Biura Obsługi Interesanta i pokoju przesłuchań wraz z zapleczem technicznym. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2015r. pod nr 87150-2015
OG.3/35/1/15 2015-05-06
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr sprawy OG 3/35/4/14 na zakup 50 komputerów na potrzeby SR w Sosnowcu
OG. 3/35/4/14 2014-11-28
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób wraz z usługą ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych lub przekazywanych do Banku obsługującego Zamawiającego
OG 3/35/2/14 2014-11-19
II etap remontu tarasów, balkonów, logii oraz naprawy pęknięć ścian i stropów na I i II piętrze zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19 obejmujący remont tarasu i schodów od strony południowej w poziomie parteru.
OG/3/35/1/14 2014-04-01
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych
OG 3/35/5/13 2013-11-25
Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków.
OG 3/35/4/13 2013-12-02
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób wraz z usługą ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych lub przekazywanych do Banku obsługującego Zamawiającego.
OG 3/35/3/13 2013-11-28
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Sosnowcu.
OG 3/35/2/13 2013-10-10
Remont zabezpieczający dachu zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19 - etap III
OG 3/35/1/13 2013-05-07
Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków
OG 3/35/3/12 2012-12-03
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób wraz z usługą ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych lub przekazywanych do Banku obsługującego Zamawiającego.
OG 3/35/4/12 2012-11-26
Wykonywanie usługi w zakresie prowadzenia szatni dla stron i interesantów na powierzonym obiekcie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 oraz prowadzenie punktu kserograficznego z najmem powierzchni na ten cel.
OG 2/22/224/49/12 2012-11-22
Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb oddymiania dwóch klatek schodowych w zabytkowym budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19
OG 3/35/2/12 2012-10-01
II etap remontu zabezpieczającego dachu zabytkowego budynku Sądu Rejonowego przy ul. 1 Maja 19 w Sosnowcu
OG 3/35/1/12 2012-05-24
Przedmiotem zamówienia jest: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz członków ich rodzin.
OG 3/35/5/11 2012-01-12
Przedmiotem zamówienia jest: "Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób wraz z usługą ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych łub przekazywanych do Banku obsługującego Zamawiającego", CZĘŚĆ I „Usługa ochrony budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja 19 przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób", kod CPV 92.52.20.00-6 CZĘŚĆ II „Usługa ochrony budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób", kod CPV 92.52.20.00-6 CZĘSC III „Usługa ochrony i konwojowania wartości pieniężnych pobieranych łub przekazywanych do Banku obsługującego Zamawiającego", kod CPV 79.71.00.00-4
OG 3/35/3/11 2011-11-07
Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków". CZĘSCI „Usługa sprzątania wewnątrz budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1-go Maja 19", kod CPV90.91.12.00-8 CZĘSC II „Usługa sprzątania terenu wokół budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy uil-go Maja 19 » kod CPV 90.91.00.00-9 CZĘSC III „Usługa sprzątania wewnątrz budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul Kaliska 7", kod CPV90.91.12.00-8 CZĘSC IV „Usługa sprzątania terenu wokół budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliska 7" kod CPV90.91.00.00-9.
OG 3/35/4/11 2011-11-14
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: Część I - Dostawa 40 sztuk komputerów stacjonarnych CPV: 30213100-6, Część II - Dostawa akcesorii komputerowych CPV: 30237200-1, Część III - Dostawa 2 sztuk drukarek igłowych do nadruku na teczkach akt CPV: 30232120-1
OG 3/35/2/11 2011-10-27
Zadanie 1 - Remont dachu; Zadanie 2 - Remont tarasów, balkonów, loggii oraz naprawa peknięć ścian i stropów na I i II pietrze zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19.
OG 3/35/1/11 2011-04-21

Rejestr zmian strony Zamówienia archiwalne

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3492