Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Postępowania prowadzone przez: BIP i WWW Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Przedłużenie gwarancji dla macierzy EMC VNXe 3150 o nr seryjnym FL10013350003"
OG 04/040/0402/33/19 2019-10-31
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: przedłużenie licencji: "Sophos SafeGuard Enterprise Encryption"
OG 04/040/0401/34/19 2015-11-05
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Dostawa dysków SSD 256 GB - 20 sztuk"
OG 04/040/0402/26/19 2019-10-28
Dostawa wraz z montażem 7 sztuk szaf aktowych z nadstawkami na potrzeby Sądu Rejonowego w Sosnwocu
OG 2/23/231/20,73,102/19 OG 2/22/224/86/19 2019-10-31
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Określenie prac zabezpieczających elewację budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19"
OG 2/22/224/87/19 2019-10-30
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania "Przedłużenie na okres 1 roku umowy serwisowej stormshield"
OG 04/040/041/33/19 2019-10-28
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Naprawa 55 sztuk urządzeń UPS (52 sztuki do 1kVA i 3 sztuki do 5 kVA) znajdujących się na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz z roczną gwarancją na wykonaną usługę naprawy"
OG 04/040/0401/18/19/3 2019-10-23
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: dostawa licencji: "Abbyy FineReader 15 corporate zawierającą 6 jednoczesnych dostępów"
OG 04/040/0401/30/19 2019-10-25
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: 1. dostawa łącznie z montażem: klimatyzator naścienny Gree Lomo Luxury 2,6 kW (lub model równoważny) - sztuk 2 2. demontaż (łącznie z ich utylizacją)dotychczasowych klimatyzatorów ściennych - sztuk 2
OG 2/23/236/47/19 2019-10-21
Postepowanie ofertowe na wykonanie zadania: Odnowienie kontraktu serwisowego VMware dla kontraktu: 444957512 od daty 03.01.2020r. (na okres 1 - roku)
OG 04/040/0401/32/19 2019-10-22
Postępowanie ofertowe na realizację zadania: "Usunięcie zawilgoceń w archiwum Wydziału Ksiąg Wieczystych w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu ul. Kaliska 7"
OG 2/22/224/77/19/2 2019-09-14
Naprawa niedziałających opraw awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych w budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19 i Kaliska 7
OG. 2/23/236/57/19/5 2019-09-16
Wykonanie przedmiaru robót (kosztorysu ślepego) dla przeprowadzenia prac polegających na usunięciu zawilgocenia w pomieszczeniu archiwum zakładowego
OG. 2/22/224/77/19/2 2019-09-06
Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi "Przeprowadzenie okresowej, rocznej kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu"
OG 2/22/224/87/19 2019-08-13
Postępowanie ofertowe na realizację usługi telekomunikacyjnej polegającej na transmisji informacji pomiedzy siecią komputerową Sądu Rejonowego w Sosnowcu a siecią Internet wraz z usługą dodatkową fax system (fax2mail)
OG 04/040/0401/25/19 2019-07-23
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania "Usunięcie zawilgocenia w archiwum Ksiąg Wieczystych w budynku Sądu przy ul. Kaliska 7" Aktualizacja: "Unieważneinie"
OG 2/22/224/77/19 2019-07-25
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Obsługa instalacji c.o. i wod.-kan. w budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG 2/22/224/85/19 2019-07-26
Postępowanie ofertowe na wykonywanie usługi: "Prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG BHP 13/130/10/19 2019-07-24
Postępowanie ofertowe na realizację zadania: "Dostarczanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, z siedzibą w Sosnowcu ul. Pileckiego 2"
OG 2/23/231/4/1/19 2019-07-26
Postępowanie ofertowe na realizację zadania: "Bieżąca dostawa wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG 2/22/224/81/19 2019-07-26
Postępowanie ofertowe na realizację zadania: dzierżawa urządzenia UPS 60 kVA - sztuk 1
OG 04/040/0402/15/19 2019-07-08
Postepowanie ofertowe na naprawę urządzeń podtrzymywania sieci UPS
OG 04/040/0402/18/19/2 2019-07-16
Postępowanie ofertowe na dostawę ORATECT (lub równoważny) - jednorazowy test do wykrywania narkotyków ze śliny - sztuk 40
OG 2/23/231/66/19 2019-06-25
Postępowanie ofertowe na przegląd urządzeń podtrzymywania sieci UPS
OG 04/040/0402/18/19 2019-06-19
Postępowanie ofertowe na wykonanie dostawy: Kopiarka do płyt dvd 1:6 - sztuk 1
OG 04/04/0402/16/19 2019-06-10
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch elektornicznych tablic informacyjnych na potrzeby Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG 2/22/224/67/19 2019-06-13
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Dostawa wraz z montażem regałów metalowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG 2/22/224/31,65,70/19 2019-06-07
Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi "Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: "Wymiana instalacji c.o. w budynku SR w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 - etap I"
OG 2/22/224/71/19 2019-05-24
Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi naprawy centrelnego UPS-a w budynku tut. Sądu przy ul. Kaliska 7
OG 04/040/0402/15/19 2019-05-23
Postępowanie ofertowe na wykonanie dostawy mebli metalowych w formie nadstawek na istniejące szafy metalowe
OG. 2/23/231/44/19 2019-05-06
Postępowanie ofertowe na wykonanie dostawy: 1. Laseorwy czytnik kodów kreskowych HD-SL80 (lub model równoważny) - 2 szt. 2. Dysk SSD Samsung 960 Pro 2TB M.2 PCle (MZ-V6P2T0BW) - 2 szt.
OG. 04/040/0402/11/19 2019-05-10
Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi weryfikacji urządzeń do kompensacji energii biernej
OG 2/23/231/1/12/19 2019-04-03
Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi sprawdzenia (udrożnienia) rynien i rur spustowych w budynku Sądu przy ul. Kaliska 7
OG 2/22/224/15/19 2019-03-25
Postępowanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z obsługi programów informatycznych Elektornicznej Księgi Wieczystej
OG 1/4/144/1/19 2019-03-04
Postępowanie ofertowe na wykonywanie usługi serwisu i konserwacji drukarek
OG 2/23/236/14/19 2019-02-26
Postępowanie ofertowe na wykonywanie usługi przeglądu i czyszczenia klimatyzatorów
OG 2/23/236/11/19 2019-02-22
Postępowanie ofertowe na wykonywanie usługi serwisu i konserwacji dźwigów (wind)
OG 2/23/236/2/19 2019-01-16
Postępowanie ofertowe na wykonywanie usługi pogwarancyjnego serwisu kopiarek
OG 2/23/236/1/19 2019-01-15
Konkurs ofert na realizację usługi: Wykonywanie usługi w zakresie prowadzenia szatni dla stron i interesantów na powierzonym obiektcie Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliska 7 oraz możliwość prowadzenia punktu kserograficznego z najmem powierzchni na ten cel w budynku przy ul. Kaliska 7
OG 2/22/224/105/18 2015-12-14
Usługa na realizację "Naprawa urządzeń UPS znajdujących się na wyposażeniu Sądu Rejonowego w Sosnowcu - zgodnie z protokołami przeglądu"
OG 04/040/0402/17/17 2015-08-10

Redakcja strony: Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:    
  • Aktualizacja publikacji:    
  • Wytworzenie publikacji:    
  • Zatwierdzenie informacji:    
Liczba odwiedzin: 30405