przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Postępowania prowadzone przez: BIP i WWW Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: " Zakup ekspresu do kawy Jura E 8 Moonlight Silver – 1 sztuka oraz ekspresu do kawy Jura E 8 Piano Black – 1 sztuka"
OG 2/23/231/100/21 2021-09-24
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania "Przeprowadzenie kompleksowego audytu dostępności w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliska 7"
OG 2/22/224/67/21 2021-09-20
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Przeprowadzenie audytu fonicznego w przyjaznym pokoju przesłuchań znajdującym się w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliska 7"
OG 2/22/224/56/21 2021-09-03
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Dostawa informatorów prawnicznych na rok 2022 dla pracowników Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG 2/23/231/85/21 2021-08-24
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: Stała obsługa instalacji c.o. w budynkach SR w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19, ul. Kaliska 7 Stała obsługa instalacji wod.- kan. w budynkach SR w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19, ul. Kaliska 7 w zakresie utrzymania urządzeń w pełnej sprawności w całym okresie obowiązywania umowy Obsługa i konserwacja węzła cieplnego w budynku SR w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w okresie grzewczym Usuwania zaistniałych awarii na instalacjach c.o. i wod.-kan. w całym okresie obowiązywania umowy w budynkach SR w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19, ul. Kaliska 7
OG 2/22/224/57/21/2 2021-08-27
Prowadzenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Sądu Rejonowego w Sosnowcu
OG 13/130/41/21 2021-08-13
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: Stała obsługa instalacji c.o. w budynkach SR w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19, ul. Kaliska 7 Stała obsługa instalacji wod.- kan. w budynkach SR w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19, ul. Kaliska 7 w zakresie utrzymania urządzeń w pełnej sprawności w całym okresie obowiązywania umowy Obsługa i konserwacja węzła cieplnego w budynku SR w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 w okresie grzewczym Usuwania zaistniałych awarii na instalacjach c.o. i wod.-kan. w całym okresie obowiązywania umowy w budynkach SR w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19, ul. Kaliska 7
OG 2/22/224/57/21 2021-08-10
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Wykonanie projektu klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliska 7"
OG 2/22/224/48/21 2021-08-09
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania "Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla realizacji: Część I : malowanie wraz z wykonaniem niezbędnych napraw ścian i sufitów wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliska 7 Część II: malowanie pomieszczeń gabinetu prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu oraz pomieszczeń przynależnych do Oddziału Administracyjnego w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19"
OG 2/22/224/49/21 2021-08-06
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych użytkowanych przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu”
OG 2/23/224/53/21 2021-07-23
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Pogwarancyjny przegląd urządzeń klimatyzacyjnych – 34 sztuki"
OG 2/23/236/43/21 2021-07-05
Postepowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Dostawa (łącznie z wniesieniem): Krzesło biurowe WORK lub model równoważny - 10 sztuk "
OG 2/23/231/113/20, OG 2/23/231/117/20, OG 2/23/231/46/21 2021-05-07
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: Naprawa/ serwis regałów znajdujących się w archiwum Ksiąg Wieczystych w budynku tut. Sądu przy ul. Kaliska 7. - serwis i przegląd regału jezdnego – sztuk 11 - wymiana układu napędowego ( korba + napęd ) – sztuk 3
OG 2/23/236/28/21 2021-04-16
Postepowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Dostawa mebli (łącznie z wniesieniem i ustawieniem we wskazanym pomieszczeniu biurowym)" : szafa aktowa z nadstawką – 3 sztuki budynek 1 Maja 19: pok. nr 6 - 1 szafa pok. nr 14 - 2 szafy
OG 2/23/231/30/21 2021-03-26
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: „Odnowienie kontraktu serwisowego Vmware dla kontraktu : 41608466 od daty 18.03.2021 r. (na okres 1 roku)”
OG 04/040/0401/11/21 2021-03-11
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Subskrypcja na oprogramowanie VCE Exam Simulator Pro- licencja dla 3 komputerów "
OG 04/040/0402/13/21 2021-03-05
Zapytanie ofertowe: „Naprawa muru zewnętrznego od strony nieczynnego wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. 1 Maja 19”
OG 2/23/236/15/21 2021-03-08
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usługa niszczenia dokumentacji niearchiwalnej”
OG 2/23/224/20/21 2021-03-15
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania "Świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych - na okres 1 roku"
DSR 0007/13/21 2021-03-05
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: „Usługa pogwarancyjnego serwisu drukarek znajdujących się w budynkach Sądu Rejonowego w Sosnowcu"
OG 2/23/236/10/21 2021-02-19
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Świadczenie usługi odpłatnego zamieszczania na zlecenie Zamawiającego ogłoszeń prasowych"
O Fin 3/34/341/5/21 2021-01-28
Postępowania ofertowe na wykonanie zadania: Przedłużenie gwarancji dla serwerów dell r720 PowerEdge ST:BOK3ZZ1 PowerEdge ST:DZJ3ZZ1 Gwarancja Keep Your Hard Drive
OG 04/040/0402/4/21 2021-01-25
Postępowanie ofertowe na wykonanie zadania: "Usługa pogwarancyjnego serwisu kopiarek"
OG 2/23/236/5/21 2021-01-22

Rejestr zmian strony Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
65033