przesuń do treści
BiP
Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Postępowania prowadzone przez: BIP i WWW Sądu Rejonowego w Sosnowcu
Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Wykonanie remontu istniejącego przyłącza wody w budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7
OG.3/35/2/21 2015-05-13
Ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym "Wymiana instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 . Segment C" Termin związania ofertą do 30 dni od daty otwarcia ofert.
OG 3/35/1/21 2021-04-30
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu na rok 2021
Adm. 04/111/21 2021-03-12
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu na rok 2020
Adm. 04/ 30 /21 2021-01-27
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Sądu Rejonowego w Sosnowcu
OG 3/35/4/20 2021-01-13
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków
OG 3/35/3/20/2 2020-11-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków
OG 3/35/3/20 2020-11-02
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób
OG 3/35/2/20 2020-10-26
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "Wymiana instalacji c.o. w budynku SR w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 - etap II"
OG 3/35/1/20 2020-05-22
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków"
OG 3/35/3/19 2019-11-15
Usługa ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieźą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywajaćych w budynku osób.
OG.3/35/2/19 2019-09-23
Wymiana instalacji c.o. w budynku SR w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 - etap I
OG 3/35/1/19 2019-04-30
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu
DSR 0007/22/19 2019-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu w roku 2019 nr OG 3/35/2/18
OG 3/35/2/18 2018-11-15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu przed zniszczeniem, dewastacją, kradzieżą i włamaniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w budynku osób w roku 2019
OG. 3/35/1/18 2018-11-06
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu na rok 2018
OG. 2018 2018-12-31
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę ochrony budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu OG 3/35/1/17
OG 3/35/1/17 2017-11-14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu OG 3/35/2/17
OG 3/35/2/17 2017-11-09
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO w SĄDZIE REJONOWYM w SOSNOWCU na rok 2017
OG.2017 2017-12-31
Usługa sprzątania budynków Sądu Rejonowego w Sosnowcu wraz ze sprzątaniem terenu działek wokół budynków.
OG.3/35/6/16 2016-12-20

Rejestr zmian strony Objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
35428